Menu

Glostrup Portal

Din lokale indgang til nettet

Byhistorisk Hus / Glostrup Arkiv
Hovedvejen 134, 2600 Glostrup
www.byhistoriskhus.dk
www.facebook.com/ByhistoriskHusGlostrup
GlostrupFilm 
www.youtube.com/user/GlostrupFilm
Slægtshistorisk Forening for Vestegnen 
www.sfv-glostrup.dk
Links  
www.byhistoriskhus.dk/nyttige-links

Glostrup Kommune  
Ved kommunalreformerne i 1970 og i 2007 forblev kommunen selvstændig. Kommunen består af bydelene Glostrup, Hvissinge og Ejby.
www.da.wikipedia.org/wiki/Glostrup_Kommune

Glostrup  
Byen omtales for første gang i perioden mellem 1186 og 1197 som Glostorp. 
I 1770-1773 blev den nye landevej mellem København og Roskilde anlagt gennem Glostrup. 
I 1847 åbnede Danmarks første jernbane på strækningen København-Roskilde.
www.da.wikipedia.org/wiki/Glostrup

Hans-Henrik Rasmussen, Glostrups historie,
Glostrup Kommune, 2010.

Siden er under konstruktion.